Top nav

Retourformulier

AFDRUKKEN

Formulier voor terugzending. (wanneer u uw bestelling om wat voor reden dan ook wenst te retourneren willen wij u graag verzoeken onderstaand formulier bij te sluiten.)

Aan: MIRRORZ De Zaalberg 17, 2351 ES  Leiderdorp sales@scheerspiegel.nl
Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende producten willen herroepen:

[aanduiding product]

Besteld op*/ontvangen op*

[datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

[Naam consumenten(en)]
[Adres consument(en)]  
[Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.