Top nav

Privacy

Mirrorz legt gegevens vast van haar relaties voor de uitvoering van de koopovereenkomst en/of om hen van informatie te voorzien over Mirrorz. Wij respecteren uw privacy en zullen de persoonlijke informatie die u ons verschaft altijd vertrouwelijk behandelen. Wij houden ons hierbij aan de Wet bescherming persoonsgegevens. Uw gegevens kunnen op verschillende manieren worden vastgelegd, bijvoorbeeld via de website of door middel van (fax)bestelformulieren, antwoordkaarten en -coupons.

Wanneer u schriftelijk, telefonisch of via onze website een bestelling plaatst, hebben wij uw naw-gegevens en e-mailadres nodig om uw bestelling uit te voeren. Onze server herkent uw IP-nummer en registreert de pagina’s die u bezoekt.

Deze gegevens verzamelen wij ten behoeve van kwaliteitscontrole en verbetering van de website.Wij houden u graag op de hoogte van voor u relevante acties, speciale aanbiedingen en siteverbeteringen van Mirrorz. Heeft u vragen en/of opmerkingen over ons privacybeleid dan u ons benaderen via ons telefoonnr., fax, of per email.